FingerTec Worldwide โปรแกรมสำหรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก
   ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการบริการหลังการขาย เพิ่มกำไรได้มากกว่า
 
Reseller Wanted!
Click to see country listing.
 
ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมสำหรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกของเรา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาด้วยวัตถุประสงค์สองอย่างคือ: เพื่อปิดการขายอย่างรวดเร็ว และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มกำไรให้สูงขึ้น ด้วยโมดูลง่ายๆ 4 โมดูล และไมโครไซต์ที่มีประโยชน์ 8 ไซต์ โปรแกรมสำหรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกของ FingerTec เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการของตัวแทนจำหน่าย มาดูกันว่า FingerTec สามารถให้อะไรแก่คุณได้บ้างในฐานะที่เป็นตัวแทนขายของเรา
 
ติดต่อเราตอนนี้  หรือ  สั่งซื้อทดลองใช้
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
 
โมดูลที่ 1:
การตลาด
ลดวงรอบของการขาย
โมดูลที่ 2:
การนำเสนอผลิตภัณฑ์
เพื่อช่วยให้ลูกค้าประทับใจกับระบบที่ง่
ายในการใช้งานของเราซึ่งต้องการการบ
ริการหลังการขายน้อยมาก
โมดูลที่ 3:
การฝึกอบรม
เพื่อช่วยในการฝึกอบรมแก่ผู้ฝึกอบรมห
รือผู้รับการฝึกอบรมโดยไม่ต้องเดินท
างมาเข้าฝึกอบรม
โมดูลที่ 4:
การให้บริการหลังการขาย
พื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ย
นไปเป็นผลกำไรสูงสุด
เว็บไซต์ที่ 1: ทรัพยากรทางด้านการ
ขายแบบออนไลน์
sales.fingertec.com ช่วยให้คุณมีแ หล่งข้อมูลมากมาย สำหรับใช้ในการขา ยอย่างมีประสิทธิภาพ
 
สื่อในการขาย
วิดีโอสาธิต
สไลด์ Powepoint สำหรับนำเสนอ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
เอกสารประกอบการขาย
คู่มือตัวแทนจำหน่าย
ตัวอย่างผู้ใช้งานที่ประสบความสำเร็จ
คลังรูปภาพ
 
เอกสารอ้างอิงที่มีประโยชน์
ข่าวทั่วโลก
 
โมดูลที่ 2: สื่อสำหรับการขาย
material.fingertec.com ช่วยให้ท่านสามารถสั่งสื่อ สำหรับใช้ใน การขาย ชุดนำเสนอ การขาย และสื่อ ทางการตลาดเพิ่มเติม สำหรับใช้ในการ เสริมการตลาดของคุณ
โบรชัวร์, ธงราว ,
โปสเตอร์
วิดีโอ
ชุดสาธิตการใช้งาน
แผงตั้งโชว์สินค้า
   
โมดูลที่ 3: รายการผลิตภัณฑ์
product.fingertec.comให้ข้อมูลรายก-
ารอุปกรณ์ ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแพ็คเก จผลิตภัณฑ์ของ FingerTecเพื่อให้ลูกค้า ได้ใช้ในการตัดสินใจ
 
โมดูลที่ 4: บริการหลังการขายแก่ผู้ใช้
user.fingertec.com ช่วยให้ผู้ใช้งานสา-
มารถเข้ามา ค้นหาข้อมูลของระบบ FingerTec ของตนหลังจากที่ ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้งานแล้ว
 
โมดูลที่ 5: อุปกรณ์เสริม
accessory.fingertec.com เป็นแหล่งข้ อมูลที่จำเป็น เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมจาก FingerTec โดยจะเป็นศูนย์ รวมข้อมูลทุ กอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช
นอกเหนือจากนั้น FingerTec ยังมีช่อง-
ทางอีกหลาย ช่องทางในการขอข้อมูลเ
กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ FingerTec และข้อมูลทางด้านเทคนิค คุณสมบัติ และความสามารถ
 
อีเมล์:
ส่งอีเมล์ถึง info@fingertec.com ท่านจะได้รับ คำตอบภายในเวลาไม่นาน
โมดูลที่ 6: การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์
training.fingertec.com ประกอบด้วยห-ลักสูตร หลักๆ 3หลักสูตรเพื่อรองรับควา-
มต้องการของ กลุ่มเป้าหมายหลักทั้งสอ-
งกลุ่ม
การฝึกอบรมการขาย
การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
การฝึกอบรมทางด้านเทคนิค
ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FingerTec ได้โดย การเข้ารับการทด สอบ ท่านจะได้รับใบประกาศนียบั ตรรับรอ งหากผ่านการทดสอบ

โมดูลที่ 7: ข้อแนะนำทางด้านเทคนิค
tips.fingertec.comสำหรับตัวแทน-
จำหน่ายที่ต้องการทราบข้อมูลทางด้-
านเทค นิค ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ FingerTec
รวมทั้งการแ ก้ไ ปัญหาข้อแนะนำ-
ทางด้านฮาร์ดแวร์แ ละซอฟต์แวร์ คลิปวิดีโอการซ่อม โปรแกรมก-
ารซ่อมขั้นสูง และอื่นๆ อีกมากมาย
 
โมดูลที่ 8: การรับประกันผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
warranty.fingertec.com ช่วยให้การเคลมการ รับประกันสินค้า-
กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับตัวแทน จำหน่าย FingerTec รับประกันฮาร์ดแ-
วร์ให้แก่ ลูกค้า 36 เดือน และรับ-
ประกันให้แก่ตัวแทนจำ หน่าย 40 เดือน ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนใดมีการรับประ กันแล ะไม่ รับประกันได้ในเว็บไซต์นี้ เชิญพิสูจ-
น์ว่าระบบการ จัดสรรอะไหล่ โยบา บการจัดสรรอะไหล่, นโยบายการรับป-
ระกัน
และ นโยบายเกี่ยวกับผลิตภั-
ณฑ์ที่จำหน่ายไปยังลูกค้าของเรา

ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการรับป-
ระกันของท่านได้อย่างไร
 
อีเมล์:
ส่งอีเมล์ถึง support@fingertec.com ท่านจะ ได้รับ คำตอบภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 
สนทนาออนไลน์:
Skypeเพื่อขอรับบริการที่รวดเร็ว (GMT+8)
 
Team Viewer
ช่วยให้เราสามารถ เข้าไปดู ข้อผิดพลาด-
หรือความ บกพร่อง และช่วยให้เราสามา-
รถแก้ไขปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว
ข้อดีเพิ่มเติม
รับประกัน 40 เดือน
มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการเวลาที่มี ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้ได้หลาย ภาษา
มี FingerTec TCMS V2 Viewer สำหรับเข้า ไปดูข้อมูลบันทึกเวลาเข้างานผ่านทาง LAN ได้
มีระบบ FingerTec Data Processor (FTDP) สำหรับใช้ในการดึงข้อมูลดิบ ออกมาใช้งาน
มี BioBridge System Development Kit (SDK) สำหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานร่วมกับ ซอฟต์แ วร์ภายนอกได้
Lead Referral ที่มีคุณภาพ
โปรแกรมนี้ใช้กับ
ธุรกิจทางด้านสำนักงานอัตโนมัติ
ธุรกิจทางด้านการรักษาความปลอดภัยและ การควบคุ มการผ่านเข้าออก
ผู้พัฒนาโซลูชั่นที่มีความสนใจใน เทคโนโลยีลายนิ้วมือ
ธุรกิจระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน

จะเป็นตัวแทนจำหน่าย FingerTec ได้อย่างไร
ชื้อชุดทดลอง ใช้ไปเพื่อทดสอบเทคโนโลยี ทำความเข้าใจกับระบบ และเพื่อดูว่า FingerTec สามารถทำอะไรได้บ้าง
  สั่งซื้อทดลองใช้
เพื่อดูว่าท่านสนใจในการเป็นตัวแทน จำหน่ายของ FingerTec มากน้อยเพียงใด
เริ่มธุรกิจของคุณและรับสิทธิประโยชน์ที่คุณ จะได้จากโปรแกรมสำหรับตัวแทนจำหน่าย ทั่วโลกของ FingerTec
  ติดต่อเราตอนนี้
FINGERTEC มีจำหน่ายในมากกว่า 10 ประเทศ มีการติดตั้งใช้งานนับหมื่นแห่งทั่วโลก และมีผู้ใช้งานนับล้านคนตลอดเวลา