เครื่องรุ่น H3i อาจจะดูเล็กและบอบบาง
แต่มีขุมพลังในการประมวลผลมากเ กินพอที่จะทำการตรวจสอบได้เสร็จ สิ้นภายในหนึ่งวินาที และมีหน่วยคว ามจำมากพอสำหรับการจัดเก็บข้อมู ลจำนวนมากถึง 30,000 รายการ
ทำงานอิสระอย่างแท้จริง
H3i สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ที่ทำงา นแบบอิสระเพื่อใช้ในการควบคุมกา รผ่านเข้าออกอย่างง่ายๆ จึงเป็นระ บบที่มีความคุ้มค่าและไร้ซึ่งปัญหาห ากวนใจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือ ที่พักอาศัย
ปรับเปลี่ยนได้เพื่อความปลอ ดภัยที่สูงขึ้น
H3i สามารถใช้งานร่วมกับล็อคแม่เ หล็กไฟฟ้าแบบรีเลย์เอาท์พุตขนาด 12VDC ได้และยังสามารถต่อกับสั ญญานเตือนแบบปกติเปิด (NO) เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พื้ นที่ของท่าน
แจ้งเตือนเหตุการณ์ได้อย่า งชัดเจน
H3i มีกริ่งสัญญาณและไฟ LED ภายในตัว เพื่อใช้ในการส่งสัญญาน เสียงและสัญญาณไฟที่ชัดเจนเมื่อมี เหตุการณ์เกิดขึ้นกับอุปกรณ์
การติดตั้งที่ง่าย
การติดตั้ง H3i ทำได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากความง่ายของตัวอุปกรณ์เ อง ผนวกกับขนาดอันกะทัดรัดของเ ครื่อง จึงสามารถติดตั้งได้อย่างง่าย ดายในทุกที่ที่ท่านต้องการ
การจัดการและการลงทะเบีย นที่ง่ายดาย
ูปลักษณ์ที่เรียบง่ายของ H3i ยังมา พร้อมกับการจัดการที่เรียบง่าย เพีย งป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลเข้าไปเพื่อ เริ่มการลงทะเบียนหรือการลบข้อมูล
ใช้งานร่วมกับวิธีการตรวจส อบอื่นๆ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถา นที่ของท่าน H3i ยังสามารถรองรั บการใช้งานร่วมกับการ์ดแบบต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ RFID หรือ MiFARE) หรือใช้วิธีการตรวจสอบรหัส ผ่านตามที่ท่านต้องการได
คุ้มค่าเงิน
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตระกูล Kadex กับระบบ FingerTec ของท่านเพื่อ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่เงินของท่าน เครื่องอ่านรุ่นอเนกประสงค์นี้จะเป็น ระบบที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดสำห รับท่าน
แผนเค้าโครง
ไดอะแกรมการติดตั้ง
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น H3i
การตกแต่งพื้นผิว Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
ประเภทของสแกนเนอร์ สแกนเนอร์ออปติคอลแบบไม่เคลือบ
ไมโครโปรเซสเซอร 400 MHz
หน่วยความจำ หน่วยความจำแฟลช 32 MB
ขั้นตอนวิธี BioBridge VX 10.0
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม 88 x 25 x 88
การเก็บรักษา
• แม่แบบลายนิ้วมือ 200
• บัตร 500
• การทำธุรกรรม 8 ชุด (รหัสผ่านความยาวไม่เกิน 4 หลัก)
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ
• วิธีการ ใบหน้า (1:N), การ์ดหรือรหัสผ่าน
• แนะนำลายนิ้วมือต่อ ID ผู้ใช้ 1
• การจัดวางลายนิ้วมือ มุมใดก็ได้
• ความยาวรหัสผ่าน (ตัวเลข) ไม่เกิน 4 หลัก
• เวลาในการตรวจสอบ (วินาที) < 1
• FAR (%) < 0.0001
• FRR (%) < 1
เทคโนโลยีการ์ด
• RFID: 64 บิต 125kHz ใช่
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz สามารถสั่งทำได
การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม
• อุณหภูมิ (°C) 0 ~ 45
• ความชื้น (%) 20 ~ 80
• กำลังไฟ DC 12V 3A
การควบคุมการเข้างาน
• ล็อค EM ขับรถเอาท์พุท DC 12V / เอาต์พุตรีเลย
• สัญญาณเตือน NO
• เซ็นเซอร์ประตู ใช่ (NO/NC)
ประเภทของการตรวจสอบ  
• เฉพาะรหัสผ่านเท่านั้น ใช่
• เฉพาะการ์ดเท่านั้น ใช่
• เฉพาะลายนิ้วมือเท่านั้น ใช่
• ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือการ์ด ใช่
• รหัสผ่านและการ์ด ใช่
• ลายนิ้วมือและรหัสผ่าน ใช่
หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ท http://product.fingertec.com สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
บรรจุภัณฑ์
ขนาด (มม) : 173 (ย.) x 60 (ก.) x 135 (ส.)
น้ำหนัก : 0.34 กก.