มีความคุ้มค่า
เพื่อรักษาระบบการควบคุมการเข้าถึ ง เข้า-ออก ประตูโดยใช้ลายนิ้วมือ, คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนในเครื่องปล ายทาง master ทั้งสองแต่สามารถ แทนที่ด้วย R2c เพียงตัวเดียวเพื่อล ดค่าใช้จ่ายของคุณ
การตรวจสอบและการจัดเก็ บใน Master หรือตัวควบคุม
R2c ใช้กลไกที่ง่ายในการตรวจส อบและจัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดก ารโดยเครื่องปลายทาง master หรือตัวควบคุม
ระยะทางในการติดตั้งที่มีคว ามยืดหยุ่น
ระยะการติดตั้งระหว่างเครื่องปลาย ทาง masterและเครื่องปลายทาง slave R2c สามารถไปไกลถึง 10 เมตรด้วยมาตรฐาน 4 แกน , สาย Shielded Belden
คู่ที่ลงตัวด้วยเครื่องปลายทา งของ FingerTec
R2C ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษที่จ ะเป็นคู่ที่ลงตัวด้วยรูปแบบลายนิ้ว มือของ FingerTec ซึ่งรวมถึง R2 (FEM565), AC900, Q2i, H2i และ R3 *
* รุ่นที่เลือกไว้เท่านั้น

ขนาดเล็ก
มีความกว้างและความสูง 4.2 ซม. และ 13.5 ซม. ตามลำดับ ซึ่งขนาดของ R2c เหมาะที่สุดสำหรั บสภาพแวดล้อมที่ของสำนักงาน

 

การเชื่อมต่อ RS485 ง่าย
R2c ถูกออกแบบด้วยพอร์ตการเ ชื่อมต่อมาตรฐาน RS485 เพื่อคว ามสะดวกในการเชื่อมต่อกับเครื่อ งปลายทางลายนิ้วมือ FingerTec และตัวควบคุม
วิธีการตรวจสอบที่หลากหล าย
นอกจากการตรวจสอบลายนิ้วมือ แล้ว R2c ยังมีการตรวจสอบบัตร RFID และตรวจลักษณะบัตร Mifare ซึ่งขึ้นอยู่กับการร้องขอ
การจัดการกาควบคุมการเข้ าระบบ
All EM Lock driving ou-puts, สัญญาณเตือนภัย output และระบบป้องกัน anti-passback ผ่านทาง R2C ก็สามารถจัดการไ ด้โดยใช้เครื่องปลายทาง master หรือตัวควบคุม Ingressus ในระบบ การควบคุมการเข้างานได
แผนเค้าโครง
ระบบการเชื่อมต่อ
สำหรับภาพเท่านั้น
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น R2c (Slave)
การตกแต่งพื้นผิว Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
ประเภทของสแกนเนอร์ Non coated optical scanner
ไมโครโปรเซสเซอร์ บริหารงานโดยต้นแบบ
หน่วยความจำ
ขั้นตอนวิธี รองรับ BioBridge VX 10.0
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม 64 x 42 x 135
การเก็บรักษา
• แม่แบบลายนิ้วมือ การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องปลายทางต้นแบบ
• การทำธุรกรรม
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ
• วิธีการ ลายนิ้วมือ (1:N) และบัตร
• แนะนำลายนิ้วมือต่อ ID ผู้ใช้ บริหารงานโดยต้นแบบ
• การจัดวางลายนิ้วมือ มุมใดก็ได้
• เวลาในการตรวจสอบ (วินาที) บริหารงานโดยต้นแบบ
• FAR (%)
• FRR (%)
เทคโนโลยีการ์ด
• RFID: 64 บิต 125kHz ใช่
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz สามารถสั่งทำได้
การสื่อสาร
• วิธี RS485
การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม
• อุณหภูมิ (°C) 0 ~ 45
• ความชื้น (%) 20 ~ 80
• กำลังไฟ บริหารงานโดยต้นแบบ
การควบคุมการเข้างาน
• ล็อค EM ขับรถเอาท์พุท บริหารงานโดยต้นแบบ
• สัญญาณเตือน
• ระบบควบคุมการออกประต
หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ที http://product.fingertec.com สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
บรรจุภัณฑ์
ขนาด (มม): 173 (ย.) x 60 (ก.) x 135 (ส.)
น้ำหนัก: 0.34 กก