HOME
โปรแกรมผู้ขายต่อระดับโลกของ เป็นระบบที่ง่ายมีความยืดหยุ่นและสร้างผลกำไรอย่างงาม! จะให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือทางการตลาดและด้านเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ขายต่อเพื่อให้ผู้ขายต่อได้ผลกำไรสูงสุดและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในภูมิภาคพร้อมโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับเราโปรแกรมผู้ขายต่อระดับโลกของ ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของท่านอย่างแท้จริง
 
สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษที่จะช่วยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
เริ่มต้นทำธุรกิจได้ทันที
ได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจอย่างเต็มที่
ได้รับอัตราค่าบริการบำรุงรักษาของผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ำ
ได้รับสื่อสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุม
ระบบส่งต่อการขายที่มีคุณภาพ
โปรแกรมการอบรมที่ครอบคลุม
เราจัดการอบรมครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของโดยเน้นถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ทางธุรกิจและการขายและด้านเทคนิครวมถึงประโยชน์และคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ขายต่อเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและการบริการหลังการขาย
สามารถใช้สื่อการตลาดและการขายของ
เราจัดหาชุดสื่อการขายสื่อสิ่งพิมพ์ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งอนุญาตให้ผู้ขายต่อได้ใช้โลโก้สำหรับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆนอกจากนี้ผู้ขายต่อก็ยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมงานส่งเสริมการตลาดที่เราจัดขึ้นในอนาคต
 
คู่มือก่อนการขาย
คู่มือผลิตภัณฑ์
สื่อการขายครบชุด เอกสารการอบรมการขาย
คู่มือของผลิตภัณฑ์ คู่มือเรียนรู้ด้วยตนเองทางวิดีโอ
คู่มือหลังการขาย
บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์
คู่มือการติดตั้ง คู่มือการบริการ
(สำหรับการแก้ปัญหาหลังการขาย)
เครื่องอ่าน อุปกรณ์เสริม
สื่อสนับสนุนทางด้านการตลาด
วิดีโอสำหรับการทำตลาด
ของที่ระลึก
เทมเพลทอีเมล์
เทมเพลทโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
อุปกรณ์ช่วยเสริมผลิตภัณฑ์
ชุดโชว์
ตัวเครื่องอ่าน
หน่วยแสดงผล
อุปกรณ์เสริมของประตู
 
 
เป็นสุดยอดตราสินค้าแห่งเทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมือ นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆสำหรับระบบควบคุมการเข้าออกประตูและระบบบันทึกเวลาสำหรับองค์กรธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมืออันโดดเด่นจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

OFIS
ระบบจำแนกบุคคลด้วยลายนิ้วมือแบบออนไลน์

 

รุ่น AC900
ระบบบันทึกเวลา & ควบคุมการเข้าออกประตูด้วยลายนิ้วมือแบบทูอินวัน

รุ่น TA100
ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ

รุ่น AC100
ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ

รุ่น AC100 Plus
ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ
รุ่น AC800
ระบบบันทึกเวลา & ควบคุมการเข้าออกประตูด้วยลายนิ้วมือแบบทูอินวัน
รุ่น AC800 Plus
ระบบเครื่องอ่านลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลาทำงาน & ควบคุมประตูเข้าออก

TCMS V2
ระบบบริหารการบันทึกเวลาสำหรับเครื่องอ่าน

ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงซึ่งใช้ควบคู่กับเครื่องอ่าน
BioBridge SDK
Software Development Kit
For system developers only.  
Keylock 6600
ระบบล็อกประตูแบบกลไก