مقررات و شرایط:
 
1. این گارانتی برای تجهیزات FingerTec خریداری شده ارائه شده است؛
2. این گارانتی فقط تا زمانی اعتبار دارد كه مدارك خرید ارائه شود؛
3. تجهیزات فینگرتک تحت ضمانت مصرف به مدت 28 ماه ز تاریخ خرید محصول می باشد. این ضمانت شامل نواقص تولید محصول است و گم کردن یا صدمه زدن به تجهیزات به دلایل زیر شامل این ضمانت نمی شوند:
  • جابه‌جایی نادرست و نگهداری غلط از تجهیزات، و عدم رعایت دستور العملهای عملکردی؛
• باتری‌های نشتی دار، خسارت ناشی از غبار، کثیفی یا آب؛
• افزایش فشار برق، نقص در سیستم برق و/یا اتصال پیوند ارتباطی، منبع نیروی بی‌ثبات؛
• استفاده از قطعات غیر مجاز یا سرویس توسط افرادی به غیر از نمایندگی‌های مجاز ما؛
• شماره سریال و/یا برچسب گارانتی عوض شده یا برداشته شده باشد؛
• اصلاحات، تبدیل یا تغییر تجهیزات
4. ، باتری‌ها، کابل‌ها و غیره را در بر نمی‌گیرد. EM - این گارانتی هیچ یک از لوازم جانبی از جمله قفل
5. هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن یا خسارت دیدن تجهیزات که امکان دارد حین حمل و نقل ایجاد شده باشد را تقبل نمی‌کند. FingerTec
6. این گارانتی هزینه حمل و نقل انجام شده برای بازگرداندن تجهیزات به ما را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.