เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

FingerTec Worldwide มีระบบบันทึกเวลาเข้าออกและควบคุมการเข้าออกโดยใช้ลายนิ้วมือหลายรุ่นสำหรับใช้ง-
านในหลายรูปแบบ เรามีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอยู่ทั่วโลกเพื่อช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ใ-
ห้ตรงตามความต้องการของท่าน ถ้าท่านสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาระบุความต้องก-
ารของท่านและเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อเลือกตัวแทนจำหน่ายของเราที่จะติดต่อกับท่าน

 
บริษัท : *
ประเทศ :  *
ชื่อผู้ติดต่อ :  *
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
กรุณาป้อนข้อมูลของท่านที่นี่  :
Security Code : *
Enter the text as it appears on the image
   
    * เขตข้อมูลที่จำเป็น