Bảo hành sản phẩm trên toàn cầu
Trang dành riêng cho khách hàng chính thức của FingerTec.
 
Kính gửi quý khách hàng FingerTec,

Chào mừng quý khách hàng đến với trang đăng ký bảo hành thiết bị của FingerTec. Xin quý khách hàng vui lòng điền thông tin dưới đây để đăng ký dịch vụ bảo hành:

 
Tên cơ quan * :
Địa chỉ 1 * :
Địa chỉ 2 :
Thành phố * :
Mã vùng * :
Bang * :
Quốc gia * :
Tel * :
Người liên hệ *                   :
Email * :
Ngày mua * : Số seri * :
   

+ Thêm chi tiết...

     
Tên đại lý giao dịch *    : Email :
Địa chỉ 1 : Địa chỉ 2 :
Thành phố : Mã vùng :
Bang : Quốc gia * :
Tel : Người liên hệ    :
Security Code : *Enter the text as it appears on the image
* Trường này là bắt buộc
 
Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện bảo hành sản phẩm FingerTec trước khi đăng ký bảo hành:
Tôi chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện bảo hành