ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลาการ ทำงาน ระบบล็อกประต ซอฟต์แวร์ & SDK ซอฟต์แวร์ & SDK ซอฟต์แวร์ & SDK ซอฟต์แวร์ & SDK ระบบจำแนกบุคคลแบบออนไลน์ ระบบจำแนกบุคคลแบบออนไลน์ ระบบจำแนกบุคคลแบบออนไลน์
รุ่นใช้ลายนิ้วมือ l รุ่น Face ID l รุ่นใช้การ์ด RFID l ซอฟต์แวร์ & SDK l ระบบจำแนกบุคคลแบบออนไลน์
ลิขสิทธิ์ © 2012 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. สงวนลิขสิทธิ์