โบรชัวร์ คู่มือการใช้งาน • DeveloperAdministratorUser เคล็ดลับเทคนิค
 
การทำงานร่วมกับ Windows- Based Solutions
ใช้โปรแกรม OFIS ด้วย Windowsbased solutions ที่มีอยู่เพื่อเป็ นการเพิ่มระดับการ รักษาความปลอ ดภัยให้สูงขึ้นแทนการใช้ รหัสผ่านที่มี ความน่าเชื่อถือน้อย
รวบรวมฐานข้อมูลลายนิ้วมือ
ตรวจจับลายนิ้วมือผู้ใช้และรวบรวมไว้ใ นฐานข้อมูล ที่ ODBC เพื่อความส ะดวกในการตรวจสอบและยืนยัน ตัวตน
   
ไม่ต้องมีรหัสผ่าน
การใช้ลายนิ้วมือแทนรหัสผ่านสำหรับร ะบบภายในเป็นการช่วยลดภาระความยุ่ งยากในการจดจำรหัสผ่าน ต่างๆ ของพนักงานได้เป็นอย่างดี
ทำงานร่วมกันระบบอื่นง่าย
หน้าโปรแกรมของซอฟต์แวร์ OFIS ใช้ Active X เพือช่วยให้ง่ายต่อการท ำงานร่วมกันของระบบ FingerTec กับระบบที่สาม
   
สามารถจัดการการใช้งานของ คุณ ได้อย่างปลอดภัย
ด้วยเซิร์ฟเวอร์ OFIS ลูกค้าจะได้รับ 6 OFIS เพื่อใช้ในการตั้งค่าการใช้งาน ของคุณเอง รวมถึงระบบลายนิ้วม ือเพื่อควบคุมความปลอดภัยและ การเ ช็คจำนวนการเข้างานทางออนไลน
ความน่าเชื่อของข้อมูล
OFIS ใช้เทคโนโลยีการจับคู่คุณลัก ษณะเฉพาะของ ลายนิ้วมือแทนการส แกนภาพลายนิ้วมือเพื่อให้มั่นใจว่าข้อ มูลลายนิ้วมือที่สำคัญไม่สามารถถูกขโ มยและถูกทำซ้ำ
ภาษาโปรแกรม
OFIS รองรับภาษาโปรแกรมทั่วไปเช่น VB, MS VC + + Delphi, MS ASP, VB.NET, ASP และอื่น ๆ และมาพร้อมกับตัวอย่างการเขียนการใ ช้งานหลายแบบ
Plug & Play
เครื่องอ่าน OFIS มีขนาดเล็ก และพกพาสะดวกคล้าย เมาส์ของเ ครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยลดความยุ่งย ากลงไปได้มาก
 
แผนภาพระบบ
 
สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบจำแนกบุคคลด้วย ลายนิ้วมือแบบออนไลน์
สำหรับภาพประกอบเท่านั้น
ความต้องการขั้นต่ำของเครื่องพีซี
โมดูลเซิร์ฟเวอร์ OFIS (สำหรับจำแนกรายบุคคลแบบออนไลน์)
• เครื่องพีซี IMB compatible
• Pentium III 450 หรือสูงกว่าหน่วยความจำขนาด
• 256MBพื้นที่ขนาด
• 15MB สำหรับการติดตั้งโมดูลเซิร์ฟเวอร์ (พื้นที่สำหรับการจัดเก็บลายนิ้วมือขึ้นอยู่กับจำนวนลายนิ้วมือที่จะจัดเก็บ)
• เมาส์และแป้นพิมพ์มาตรฐานไม
• โครซอฟต์วินโดวส์ 2000 หรือสูงกว่าและสามารถใช้งาน IIS ได้
 
โมดูลลูกค้า OFIS (สำหรับ Windows-Based Solutions & การจำแนกบุคคลทางออนไลน์)
• เครื่องพีซี IMB compatible
• Pentium III 450 หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำขนาด 256MB
• พื้นที่ขนาด 5 MB สำหรับการติดตั้งโมดูลเครื่องลูกข่าย
• เมาส์และแป้นพิมพ์มาตรฐาน
• พอร์ต USB สำหรับสแกนเนอร์ URU 1 พอร์ต
• ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 98 SE หรือสูงกว่าพร้อม Internet Explorer (IE 6)
 
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น OFIS-X
ขั้นตอนวิธี BioBridge VX 9.0 / BioBridge VX 10.0
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ 32-bit Windows XP, Windows Vista, Windows 7
ความละเอียดของพิกเซล, dpi 512 dpi (x, y เฉลี่ยบนพื้นที่ที่สแกน)
พื้นที่สแกน, มม. 17 x 26
ข้อมูลที่สแกน 8-bit grayscale (สีเทา 256 ระดับ)
ขนาดจำนวนผู้อ่าน (โดยประมาณ) (ยาว x กว้าง x สูง) มม. 87 x 58 x 24
ความเข้ากันได้ USB 1.0, 1.1 และ 2.0 (ความเร็วเต็ม) ข้อกำหนด
ระบบปฏิบัติการ/บราวส์เซอร์ MS Windows/ MS Internet Explorer (IE 9)
แรงดันไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟ 5.0V +/- 0.25V ผ่าน USB
อุณหภูมิที่ใช้งาน (°C) 0 – 55
ความชื้นที่ใช้งาน (%) 20-80 ไม่กลั่นตัว
ระดับมาตรฐาน FCC FCC คลาส B, CE, USB
การใช้งาน ในร่มในบ้านและในสำนักงาน
หมายเหตุ: คุณสมบัติทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดได้ที่. Check https://product.fingertec.com
 
บรรจุภัณฑ์
1. เซิร์ฟเวอร์ OFIS (Server & 6 units of OFIS clients)
ขนาด (มม.): 350(ยาว) x 87(กว้าง) x 300(สูง)
น้ำหนัก: 1.26 kg
2. ลูกค้า OFIS (Single OFIS client)
ขนาด (มม.): 173(ยาว) x 60(กว้าง) x 135(สูง)
น้ำหนัก: 0.32 kg