โบรชัวร์ คู่มือการใช้งาน• Developer • Administrator • User เคล็ดลับเทคนิค
 
การทำงานร่วมกับ Windows- Based Solutions
ใช้โปรแกรม OFIS-Y ด้วย Windowsbased solutions ที่มีอยู่เพื่อเป็ นการเพิ่มระดับการ รักษาความปลอ ดภัยให้สูงขึ้นแทนการใช้ รหัสผ่านที่มี ความน่าเชื่อถือน้อย
รวบรวมฐานข้อมูลลายนิ้วมือ
ตรวจจับลายนิ้วมือผู้ใช้และรวบรวมไว้ใ นฐานข้อมูล ที่ ODBC เพื่อความส ะดวกในการตรวจสอบและยืนยัน ตัวตน
   
ไม่ต้องมีรหัสผ่าน
การใช้ลายนิ้วมือแทนรหัสผ่านสำหรับร ะบบภายในเป็นการช่วยลดภาระความยุ่ งยากในการจดจำรหัสผ่าน ต่างๆ ของพนักงานได้เป็นอย่างดี
ทำงานร่วมกันระบบอื่นง่าย
หน้าโปรแกรมของซอฟต์แวร์ OFIS ใช้ Active X เพือช่วยให้ง่ายต่อการท ำงานร่วมกันของระบบ FingerTec กับระบบที่สาม
   
สามารถจัดการการใช้งานของ คุณ ได้อย่างปลอดภัย
ด้วยเซิร์ฟเวอร์ OFIS ลูกค้าจะได้รับ 6 OFIS-Y เพื่อใช้ในการตั้งค่าการใช้งาน ของคุณเอง รวมถึงระบบลายนิ้วม ือเพื่อควบคุมความปลอดภัยและ การเ ช็คจำนวนการเข้างานทางออนไลน
ความน่าเชื่อของข้อมูล
OFIS-Y ใช้เทคโนโลยีการจับคู่คุณลัก ษณะเฉพาะของ ลายนิ้วมือแทนการส แกนภาพลายนิ้วมือเพื่อให้มั่นใจว่าข้อ มูลลายนิ้วมือที่สำคัญไม่สามารถถูกขโ มยและถูกทำซ้ำ
ภาษาโปรแกรม
OFIS รองรับภาษาโปรแกรมทั่วไปเช่น VB, MS VC + + Delphi, MS ASP, VB.NET, ASP และอื่น ๆ และมาพร้อมกับตัวอย่างการเขียนการใ ช้งานหลายแบบ
Plug & Play
เครื่องอ่าน OFIS-Y มีขนาดเล็ก และพกพาสะดวกคล้าย เมาส์ของเ ครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยลดความยุ่งย ากลงไปได้มาก
 
แผนภาพระบบ
สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบจำแนกบุคคลด้วย ลายนิ้วมือแบบออนไลน์
สำหรับภาพประกอบเท่านั้น
 
ความต้องการขั้นต่ำของเครื่องพีซี
โมดูลเซิร์ฟเวอร์ OFIS (สำหรับจำแนกรายบุคคลแบบออนไลน์)
• เครื่องพีซี IMB compatible
• Pentium III 450 หรือสูงกว่าหน่วยความจำขนาด
• 256MBพื้นที่ขนาด
• 15MB สำหรับการติดตั้งโมดูลเซิร์ฟเวอร์ (พื้นที่สำหรับการจัดเก็บลายนิ้วมือขึ้นอยู่กับจำนวนลายนิ้วมือที่จะจัดเก็บ)
• เมาส์และแป้นพิมพ์มาตรฐานไม
• โครซอฟต์วินโดวส์ 2000 หรือสูงกว่าและสามารถใช้งาน IIS ได้
 
โมดูลลูกค้า OFIS (สำหรับ Windows-Based Solutions & การจำแนกบุคคลทางออนไลน์)
• เครื่องพีซี IMB compatible
• Pentium III 450 หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำขนาด 256MB
• พื้นที่ขนาด 5 MB สำหรับการติดตั้งโมดูลเครื่องลูกข่าย
• เมาส์และแป้นพิมพ์มาตรฐาน
• พอร์ต USB สำหรับสแกนเนอร์ URU 1 พอร์ต
• ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 98 SE หรือสูงกว่าพร้อม Internet Explorer (IE 6)
 
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น OFIS-Y
ขั้นตอนวิธี BioBridge VX 9.0 / BioBridge VX 10.0
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ 32-bit Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 & Windows Server 2008
ความละเอียดของพิกเซล, dpi 512 dpi (x, y เฉลี่ยบนพื้นที่ที่สแกน)
พื้นที่สแกน, มม. 15 x 18
ข้อมูลที่สแกน 8-bit grayscale (สีเทา 256 ระดับ)
ขนาดจำนวนผู้อ่าน (โดยประมาณ) (ยาว x กว้าง x สูง) มม. 45 x 78 x 40
ความเข้ากันได้ USB 1.0, 1.1 และ 2.0 (ความเร็วเต็ม) ข้อกำหนด
ระบบปฏิบัติการ/บราวส์เซอร์ MS Windows/ MS Internet Explorer (IE 9)
แรงดันไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟ 5.0V +/- 0.25V ผ่าน USB
อุณหภูมิที่ใช้งาน (°C) 0 – 55
ความชื้นที่ใช้งาน (%) 20-80 ไม่กลั่นตัว
ระดับมาตรฐาน FCC FCC คลาส B, CE, USB
การใช้งาน ในร่มในบ้านและในสำนักงาน
หมายเหตุ: คุณสมบัติทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดได้ที่. Check http://product.fingertec.com
 
บรรจุภัณฑ์    
ขนาด (มม.) : 173 (ยาว) x 60 (กว้าง) x 135 (สูง)
น้ำหนัก : 0.34kg