Ngôn ngữ phần mềm:
 • Tiếng Anh • Tiếng Ả Rập • Tiếng Mã Lai • Tiếng In-đô • Tiếng Trung • Tiếng Thái • Tiếng Tây Ban Nha • Tiếng Bồ Đào Nha • Tiếng Việt • Tiếng Pháp
 • Tiếng Nga • Tiếng Ba Tư • Tiếng Đức • Tiếng Ý • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Trial Version Request
Tài liệu
User Manual
Video
 
TCMS V2 Viewer, a simple utility to check attendance data is now available. With TCMS V2 VIewer, use Internet Browser to view and check for attendance data. Click here to view details.
[ Click to View Large ]
Một số đặc điểm nổi bật của TCMS V2
    Cài đặt đầu cuối
Quản lý người dùng Quản lý lịch làm việc

Đặt múi giờ Xem hồ sơ chấm công Quản lý báo cáo
Đầu ra dữ liệu tự xác định
Tải về dữ liệu và đồng bộ thời gian tự động
Lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu
Hiển thị quảng cáo
Giám sát chấm công và kiểm
soát vào ra
Trình xem web TCMS V2
Lưu ý:
Phần mềm TCMS V2 được cung cấp mỗi khi mua đầu cuối FingerTec
Hãy lấy Báo cáo mẫu TCMS V2 từ
https://www.fingertec.com/images/w_brochure/software-TCMSreport.html
Hãy xem video hướng dẫn cho TCMS V2 bằng cách đăng nhập vào
https://user.fingertec.com/user-vd-software.html
Yêu cầu phần tải về Phiên bản dùng thử từ
https://www.fingertec.com/trialversion/tcmsv2_index.php
www.fingertec.com © 2013 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd . Mọi quyền được bảo lưu.