Tetapan Terminal Mudah
Konfigurasi Terminal Melapor Kedatangan mudah ditetapkan dengan menggunakan fungsi Tetapan Terminal berpusat.
Kurangkan Kerja Penyelenggaraan
TimeTec menguruskan kerja-kerja membaikpulih dari sandaran data ke tugas penyelenggaraan rutin, mengurangkan masa dan kos bahagian IT syarikat anda.
Jadual Masa Kedatangan
Menyediakan jadual kedatangan harian, mingguan dan jadual fleksibel untuk menyokong konfigurasi syif kerja biasa, semalaman dan pelbagai jenis syif lagi.
Menjana Laporan
Menawarkan 31 laporan yang telah dipra-konfigurasi, dan anda hanya perlu memilih laporan yang sesuai untuk dicetak.
Integrasi Dengan Pihak Ketiga
Perisian ini dibekalkan dengan seni bina terbuka yang membolehkan anda mengintegrasi maklumat masa dan kedatangan dengan sistem semasa anda dengan lancar.
Pengurusan Cawangan Berkesan
Sesuai untuk syarikat yang mempunyai berbilang cawangan di mana data kedatangan boleh dipusatkan di bawah satu akaun untuk rujukan oleh ibu pejabat dengan mudah.
Platform Pelbagai
Satu lesen pengguna boleh mengakses 3 platform yang berbeza tanpa kos tambahan; melapor melalui terminal biometrik, melapor melalui aplikasi di telefon pintar, dan melapor melalui komputer.
Format Eksport
TimeTec TA menyediakan laporan di dalam pelbagai format termasuk .pdf, .xls, .doc, .csv dan html untuk kemudahan anda.
Akses Data Di Mana-Mana
Aplikasi TimeTec TA membenarkan anda untuk melapor kedatangan, memeriksa sejarah kedatangan dan menjana laporan walaupun anda tidak bertugas di pejabat.
Simpanan Data Selamat
TimeTec TA dilancarkan di platform Amazon EC2 menggunakan “block level storage volume” oleh Amazon EBS yang memastikan keselamatan dan keboleh percayaan data simpanan anda.
* Rujuk timetecta.com/pricing.php untuk butiran harga
 Sistem Kedatangan Kakitangan Untuk Pengurusan Tenaga Kerja Efektif
 Sistem Kedatangan Kakitangan Untuk Pengurusan Tenaga Kerja Efektif
Lapor Kedatangan dan Semak Data Cara Mudah
Dapatkan Aplikasi TimeTec TA dari App Store atau Google Play dan uruskan data
kedatangan anda dengan hanya beberapa langkah sahaja!
 Ciri Penting
Pengurusan Pengguna
Bina profil pengguna dan masukkan maklumat yang diperlukan, Tugaskan Pengurus atau Penyelia sebagai pentadbir untuk menyelenggara bahagian masingmasing.
  Maklumat Pengguna
  Organisasi Berbilang Lapisan
  Hak Akses Fleksibel
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
Aplikasi Mudah Alih
Periksa dan uruskan data kedatangan terus dari telefon pintar anda, sesuai untuk gaya hidup masa kini.
  Melapor Kedatangan
  Data Kedatangan
  Jadual
  Permohonan & Kelulusan
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
Kedatangan dan Penjadualan
Konfigurasi jadual dan peraturan berdasarkan keperluan syarikat anda, tugaskan pengguna khas untuk memproses data kedatangan.
  Mingguan, Harian, Fleksi
  Sehingga 3 syif sehari
  Antara Muka Berbentuk Kalendar
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
Laporan
Dapatkan semua data untuk pentadbiran tenaga kerja produktif yang lebih baik.
  Laporan Pra-Konfigurasi
  Pelbagai Pilihan Tapisan
  Simpan Laporan dalam Pelbagai Format
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
Supported browsers:
Mobile Application: