Mengurus Polisi, Peraturan & Sekatan Cuti
Melaksanakan polisi, peraturan, dan sekatan cuti syarikat anda dalam sistem pengurusan cuti terpusat di server awan.
Prorata Baki Cuti
Pengiraan prorata baki cuti dipermudahkan untuk kakitangan yang melapor kerja di pertengahan tahun.
Automasikan Permohonan/ Kelulusan Cuti
Mohon dan luluskan cuti dengan mudah terus dari telefon pintar yang dipasang dengan aplikasi TimeTec Leave.
Semak Baki Cuti
TimeTec Leave membenarkan kakitangan melihat baki cuti semasa mereka setiap masa dengan mudah.
Patuh Undang-Undang Buruh
Kelayakan cuti itu hak setiap kakitangan; pastikan anda menguruskan cuti tenaga kerja dengan betul dan patuh dengan undang-undang buruh negara.
Uruskan Baki Cuti
Kurangkan penggunaan kakitangan sumber manusia untuk mengira kelayakan cuti yang rumit serta automasikan baki cuti berdasarkan tempoh perkhidmatan dan polisi yang berkaitan.
Uruskan Akrual Perkhidmatan
Tambah baki cuti dan tukar polisi cuti secara automatik bergantung kepada tempoh perkhidmatan dan kelayakan.
Tingkatkan Operasi dengan Masa Crunch
Terdapat masa-masa di mana sesetengah organisasi tidak boleh meluluskan cuti kakitangan; tetapkan tempoh crunch ini untuk operasi yang lebih lancar.
Uruskan Perancangan Cuti
Dengan mengetahui baki cuti, masa crunch dan sebagainya, kakitangan dapat menguruskan cuti mereka dengan lebih baik dan seterusnya menyumbang secara produktif.
Data Boleh Akses
Dengan TimeTec Leave, dapatkan data cuti anda pada setiap masa, dari mana saja dengan mudah, dan nikmati percutian anda dengan selesa, setiap masa.
 Permohonan Cuti Untuk Pengurusan Tenaga Kerja Efektif
 TimeTec Leave di Aplikasi Mudah Alih
Memudahkan Proses Permohonan Cuti
Dapatkan Aplikasi TimeTec Leave dari App Store atau Google Play dan uruskan permohonan cuti anda
dengan hanya beberapa langkah sahaja!
 Ciri Penting
Mengatur Tetapan Cuti
Tentukan polisi, peraturan & sekatan cuti organisasi anda untuk pengurusan kakitangan yang lebih baik.
  Polisi Cuti
  Jenis Cuti
  Sekatan Cuti
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
Permohonan Dan Kelulusan
Mudahkan proses permohonan dan kelulusan cuti tanpa menjejaskan kualiti proses dan keputusannya.
  Permohonan
  Kelulusan
  Pembatalan
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
Kelayakan Cuti
Uruskan kelayakan cuti secara sistematik dan tepat untuk memastikan pekerja selesa.
  Kelayakan Cuti Kakitangan
  Akrual Perkhidmatan
  Cuti Prorata
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
Laporan
Dapatkan semua data untuk pengurusan kakitangan yang lebih produktif.
  Laporan Pra-Konfigurasi
  Pilihan Tapisan Pelbagai
  Simpan dalam Banyak Format dan Cetakan
[ Klik imej untuk paparan yang lebih besar ]
Penyemak imbas yang disokong:
Aplikasi Mobil: