การรับประกันผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
หน้านี้สำหรับลูกค้า FingerTec เท่านั้น
 
เรียน ผู้ใช้งาน FingerTec ที่นับถือ

ยินดีต้อนรับสู่หน้าลงทะเบียนสำหรับการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ FingerTec ทั่วโลก กรุณาป้อนข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ ์ ทั่วโลก

 
ชื่อบริษัท *     :
ที่อย 1 * :
ที่อย 2 :
เมือง * :
รหัสไปรษณีย * :
รัฐ * :
ประเทศ * :
โทรศัพท * :
ชื่อผู้ติดต่อ * :
อีเมล * :
นัดของซื้อ * : หมายเลขเครื่อง * :
   

+ เพิ่มมากขึ้น...

     
ชื่อตัวแทนจำหน่าย  *    : อีเมล :
ที่อย 1 : ที่อย 2 :
เมือง : รหัสไปรษณีย :
รัฐ : ประเทศ * :
โทรศัพท : ชื่อผู้ติดต่อ  :
Security Code : *Enter the text as it appears on the image
* เขตข้อมูลที่จำเป็น
 
กรุณาอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรบประกันผลิตภัณฑ์ FingerTec ทั่วโลกอย่างละเอียดก่อนทำการลงทะเบียน
ฉันรับเงื่อนไขพื้นฐาน