Click here to go to R3 Product Page
วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย
แม้ว่าจะแนะนำให้ใช้การตรวจสอบบันทึ กการเข้างานจากลายนิ้วมือ แต่เครื่องป ลายทางยังเสนอตัวเลือกในการตรวจสอ บโดยใช้บัตรหรือรหัสผ่านหรือแม้กระทั่ งการใช้ทั้งสองอย่างด้วยกัน
เป็นวิธีการเข้างานที่สมบูรณ์
รับเครื่องอ่าน R2C slave เพื่อเป็นของ แถมสำหรับเครื่องปลายทางการควบคุม การเข้า R2 ของคุณสำหรับการเข้าและ ออกประตู
ัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
การจัดการเป็นเรื่องง่ายด้วยการปร ะยุกต์ใช้ซอฟแวร์ Ingress ที่ช่วยใ ห้คุณสามารถจัดการการเข้าออกป ระตูจากเครื่องปลายทางทั้งหมดใน ขณะที่มีฟังก์ชั่นเวลาการเข้างานไว้ สำหรับตรวจสอบการเข้างาน
แสดงข้อความสั้น
แจ้งเตือนพนักงานของคุณโดยข้อความ สั้น ๆ ส่วนบุคคลที่จะถูกแสดงเมื่อพวกเ ขาตรวจสอบ

การรับรู้ที่แม่นยำ
R2 ใช้เทคนิคแบบมินูเช่ (minutiae matching technology) ที่ช่วยมั่นใจไ ด้ว่าเป็นการเข้างานของผู้ใช้ที่ลงทะเบี ยนเท่านั้น

 

จัดการข้อมูลได้ง่าย
สิ่งที่คุณต้องการมีแค่ USB แฟลชดิ สก์ที่ใช้ในการถ่ายโอนรายการบันทึ กไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งมันเป็นเรื่องง่าย
บิวท์อินสัญญาณเตือนภัย
เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำง านของคุณโดยการติดตั้งสัญญาณ เตือนภายนอกและรับการแจ้งเตือน ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่น เกิดการงัดหรือไฟไหม้
รหัสการทำงาน
ให้พนักงานของคุณได้รับอิสระมากขึ้นจ ากการรายงานการทำงานของพวกเค้าผ่ านทาง รหัสการทำงาน
แผนเค้าโครง
ระบบการเชื่อมต่อ
สำหรับภาพเท่านั้น
รายละเอียดคุณลักษณะ
รุ่น R2 R2c (Slave)
พื้นผิว Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
ประเภทของสแกนเนอร์ สแกนเนอร์ออปติคอลแบบไม่เคลือบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 400 MHz จัดการโดยมาสเตอร์
ความจำ 128 MB หน่วยความจำแฟลชและ 32MB SDRAM
ขั้นตอนวิธ BioBridge VX 9.0 / VX 10.0 รองรับ BioBridge VX 10.0
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง), มม 94 x 50 x 189 64 x 42 x 135
การเก็บรักษา
• ลายนิ้วมือแม่แบบ 3000 การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องปลายทางมาสเตอร์
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน 120000
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ
• วิธีการ ลายนิ้วมือ (1:1, 1:N) , บัตร , รหัสผ่าน ลายนิ้วมือ (1: N) และบัตร
• ลายนิ้วมือที่ได้รับการแนะนำต่อ ID ผู้ใช้ 2 จัดการโดยมาสเตอร์
• การจัดวางลายนิ้วมือ มุมใดก็ได้
• เวลาในการตรวจสอบ (วินาที) < 1 จัดการโดยมาสเตอร์
• FAR (%) < 0.0001
• FRR (%) < 1
เทคโนโลยีการ์ด
• RFID: 64-bit, 125kHz ใช
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz เลือกสั่ง
• HID: HID 1326, 26-bit, 125kHz เลือกสั่ง N/A
การสื่อสาร
• วิธ TCP/IP, RS232, RS485, ดิสก์ USB RS485
• อัตราบอด 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 N/A
• Wiegand 26 บิต Input / Output N/A
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน
• อุณหภูมิ (° C) 0 ~ 45
• ความชื้น (%) 20 ~ 80
• กำลังไฟ DC 12V 3A จัดการโดยมาสเตอร์
เวลาในการเข้างาน
• รหัสการทำงาน ใช่ N/A
มัลติมีเดีย
• เสียง ใช่ N/A
• ข้อความสั้น ใช่ N/A
การควบคุมการเข้าระบบ
• EM-Lock Driving Output DC 12V 3A / เอาต์พุตรีเลย์ จัดการโดยมาสเตอร์
• สัญญาณเตือนภัย Output NO / NC
• ระบบป้องกันการสแกนออกถ้าไม่มีการสแกนเข้า ใช
เสียง / แสดงภาษา
((เครื่องปลายทาง)
 (เฉพาะสำหรับ R2)
ภาษาอังกฤษ (มาตรฐาน), อาหรับ, มาเลย์, อินโดนีเซีย, จีน (ดั้งเดิม), จีน (กลาง), กวางตุ้ง, ไทย, เวียดนาม, สเปน, โปรตุเกส (โปรตุเกส), โปรตุเกส (บราซิล), ฝรั่งเศส, รัสเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, ตุรกี, เปอร์เซีย , ดัตช์, ภาษาฮิบร
ภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการตามคำขอ.
หมายเหต: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ท https://product.fingertec.com สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
*N/A:ไม่สามารถใช้งานได้
  บรรจุภัณฑ์
R2
ขนาด (มม) : 245 (ย.) x 90 (ก.) x 225 (ส.)
น้ำหนัก : 1.2 กก.
           : 1.85 กก.  (ม AdapTec Plus)
R2 & R2c
ขนาด (มม) : 245 (ย.) x 90 (ก.) x 225 (ส.)
น้ำหนัก : 1.45 กก.
R2c
ขนาด (มม) : 173 (ย.) x 60 (ก.) x 135(ส.)
น้ำหนัก : 0.35 กก.