Fingerprint | Card Access Control And Time Attendance Solutions : FingerTec Worldwide
ฮาร์ดแวร์
สามารถเลือกดูเวลาการเข้างานจากลายนิ้วมือและอุปกรณ์ควบคุมการเข้างานได้หลากหลาย
ซอร์ฟแวร์
See our comprehensive software solutions and SDKs
ควบคุมการเข้างาน
เกี่ยวกับ FingerTec Ingress และ Ingressus
เวลาการเข้างาน Cloud Time
TimeTec - การแก้ปัญหาการจัดการพนักงานที่สมบูรณ์แบบ
ตัวแทนจำหน่าย
เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ 9 อย่างของ microsites ที่จะช่วยให้เพิ่มยอดขาย FingerTec ของคุณและเพื่อสนับสนุนความต้องการของคุณ
สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้
ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคทันทีและเคล็ดลับที่มีประโยชน์อื่น ๆ จากการสนับสนุนของเว็ท่า