Chính sách bảo hành này áp dụng khi bạn mua nhãn hiệu sản phẩm FingerTec được bán ra bởi FingerTec Worldwide Limited và các đại lý và nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới. Chính sách bảo hành này được giới hạn ở các thành phần phần cứng của FingerTec trong các thiết bị chính được phát triển bởi FingerTec Worldwide Limited và mang nhãn hiệu là sản phẩm của FingerTec (gọi tắt là "Sản phẩm FingerTec").

Sản phẩm FingerTec được bảo hành theo cách sử dụng bình thường và thích hợp, đối với các lỗi sản xuất trong một thời gian như được quy định bên dưới:

Các bộ phận được bảo hành
Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn
(Dành cho Đại lý)
Bảo hành giới hạn tiêu chuẩn
(Dành cho Người dùng cuối)
Tất cả các thiết bị FingerTec
Lưu ý: Bao gồm FingerTec AdapTec
40 tháng
36 tháng
Chỉ các phụ tùng và thành phần được bảo hành
28 tháng
24 tháng
Phụ kiện
15 tháng
12 tháng
Lưu ý:
a. Thời hạn bảo hành khác nhau giữa Đại lý và Người dùng cuối được coi là thời gian đệm để bù đắp cho thời gian vận chuyển và lưu kho trước khi sản phẩm đến được với khách hàng.
b. Ghi chú: tất cả các đơn hàng mua từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 được FingerTec bảo hành 36 tháng cho người dùng cuối và 40 tháng cho các đại lý
c. Vui lòng tham khảo http://warranty.fingertec.com về các phụ tùng không được bảo hành của sản phẩm FingerTec.
 
 1. Ngày bắt đầu bảo hành
Vui lòng xem Ngày lập hóa đơn nhận được từ FingerTec Worldwide Limited là Ngày bắt đầu bảo hành.
 
1.1 Bảo hành này được giới hạn ở các lỗi chế tạo và/hoặc các bộ phận. Sản phẩm FingerTec không được bảo hành cho:
a. Mất mát hoặc hư hỏng của Sản phẩm FingerTec do một hoặc nhiều lý do sau đây:
 
i. Không xử lý và bảo trì thiết bị đúng cách, và không tuân theo hướng dẫn sử dụng mà FingerTec đưa ra như sử dụng thiết bị ở môi trường ngoài trời mà không có bảo vệ thích hợp cho các model trong nhà, hư hỏng do chất lỏng, điều kiện quá nóng/lạnh vượt quá giới hạn thiết kế;
ii. Hư hỏng do rò rỉ pin, cát, bụi bẩn, hoặc nước;
iii. Đột biến điện năng, không thích hợp và / hoặc kết nối liên kết truyền thông, hoặc cung cấp điện không ổn định;
iv. Sử dụng các bộ phận hoặc dịch vụ không được phép không do các đại lý được uỷ quyền của chúng tôi cung cấp;
v. Số seri và/hoặc nhãn bảo hành bị thay đổi, bóc, hoặc bị hư hỏng không còn nhận ra;
vi. Thay đổi hoặc sửa đổi không có sự phê duyệt trước của FingerTec;
vii. Vận chuyển và/hoặc giao hàng thiết bị.
   
b. Các bộ phận không được bảo hành, bao gồm:
 
i. Vỏ trước và sau của thiết bị (Mã sản phẩm: FTAC1007)
ii. Các nút bấm (Mã sản phẩm: FTAC1009)
iii. Nắp máy quét (Mã sản phẩm: FTAC1010)
iv. Bộ nắn dòng 5V (Mã sản phẩm: FTGL0005)
v. Lăng kính (Mã sản phẩm: FTGL0004)
 
2. Quá trình bảo hành
2.1 Tất cả các yêu cầu bảo hành PHẢI được gửi với trường thông tin bắt buộc đã điền đầy đủ
trong Mẫu Đăng ký Bảo hành kỹ thuật số để cung cấp dịch vụ sửa chữa và/hoặc thay thế tốt nhất có thể cho khách hàng của chúng tôi. FingerTec có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu bảo hành nào từ bất kỳ bên nào nếu không cung cấp thông tin bắt buộc được quy định.
   
2.2 Trong thời hạn bảo hành, FingerTec sẽ lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ thành phần bị lỗi nào còn trong thời hạn bảo hành.
   
2.3 FingerTec có quyền thay thế Sản phẩm FingerTec bị lỗi hoặc các bộ phận liên quan bằng một sản phẩm hoặc bộ phận có giá trị tương đương, chứ không phải sửa chữa. Trong trường hợp thay thế là cần thiết, các sản phẩm hoặc bộ phận thành phần của FingerTec được thay thế sẽ trở thành tài sản của FingerTec.
   
2.4 FingerTec không khuyến khích Người dùng cuối/ Đại lý trả lại toàn bộ thiết bị đầu cuối FingerTec hoàn chỉnh cho FingerTec Worldwide để sửa chữa nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cần thiết, FingerTec sẽ thực hiện việc sửa chữa miễn phí nếu thiết bị đầu cuối được chứng minh là còn trong Thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, Người dùng cuối/ Đại lý phải chịu chi phí vận chuyển và thuế hải quan liên quan đến gửi và nhận các mặt hàng đó. Trong bất kỳ trường nào mà thiết bị đầu cuối FingerTec được trả về đã quá thời hạn bảo hành, Người dùng cuối/ Đại lý phải trả phí nhân công và chi phí của các bộ phận được nêu trong Phụ lục B. Để xem Sơ đồ quy trình sửa chữa của FingerTec, tham khảo Phụ lục C.
   
2.5 Các đại lý FingerTec có nhân viên kỹ thuật đủ trình độ được khuyến khích tham gia Chương trình sửa chữa nâng cao của FingerTec, một chương trình cho phép các đại lý sửa chữa các phụ tùng lỗi. Tìm hiểu về chương trình này tại tips.fingertec.com
   
2.6 FingerTec coi nhãn bảo hành rất quan trọng vì đó là điểm tham chiếu; vui lòng không bóc nhãn để tránh hậu quả trong tương lai. Các bộ phận lỗi không có nhãn bảo hành được coi là vô hiệu bảo hành, và FingerTec sẽ có quyền tính phí tương ứng khi cần thiết.
 
Mẫu nhãn:
   
2.7 FingerTec sẽ tiếp tục bảo hành thiết bị đầu cuối sau khi nó đã được sửa chữa, trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành.
   
2.8 FingerTec sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát dữ liệu hoặc chương trình nào trong Sản phẩm FingerTec đã được xử lý theo yêu cầu bảo hành. Tất cả người dùng được đề nghị thực hiện sao lưu đầy đủ toàn bộ dữ liệu trước khi gửi hàng hoá của mình theo yêu cầu bảo hành.
   
2.9 Trong trường hợp Sản phẩm FingerTec yêu cầu sửa chữa theo bảo hành, người dùng cuối chịu chi phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm dịch vụ FingerTec. FingerTec sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa nào do vận chuyển sản phẩm được bảo hành đến và từ địa điểm dịch vụ FingerTec. Người dùng cuối / Đại lý chịu mọi rủi ro đối với việc vận chuyển hàng hóa. Đại lý đủ điều kiện cho Chương trình phân bổ phụ tùng do FingerTec Worldwide khởi xướng (tham khảo Phụ lục A) và họ được khuyến khích tích trữ phụ tùng thay thế để dễ dàng bảo trì.
 
3. Tuyên bố về sản phẩm Dead On Arrival (DOA)
3.1 Tuyên bố về sản phẩm Dead On Arrival (DOA)1.1(a) ở trên.
   
3.2 Trong trường hợp một Sản phẩm FingerTec là DOA, FingerTec được thông báo về hàng hoá DOA trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận.
   
3.3
Tuyên bố về hàng hoá DOA sẽ được thực hiện thông qua một email chính thức được soạn thảo đến các trụ sở FingerTec (info@fingertec.com) cũng như cho các bên liên quan khác.
Lưu ý: Đại lý/nhà phân phối của sản phẩm DOA vẫn phải gửi một yêu cầu bảo hành thông qua Mẫu đăng ký bảo hành kỹ thuật số kèm theo ngày nhận được sản phẩm DOA được liệt kê trong trường Mô tả vấn đề.
   
3.4 Sau đó FingerTec sẽ tiến hành thay thế sản phẩm đã được tuyên bố là DOA sau khi xử lý thông tin liên quan và/hoặc các xác nhận, và sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển, trừ phí hải quan.
   
3.5 FingerTec có quyền yêu cầu trả lại tất cả hàng hóa được tuyên bố là DOA bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp như vậy, FingerTec sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển và phí hải quan cho toàn bộ hàng hóa trả lại.
 
4. Giới hạn trách nhiệm
4.1 FingerTec sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hoá có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.
   
4.2 FingerTec không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát dữ liệu, chương trình hoặc bất kỳ phương tiện lưu trữ di động nào. FingerTec không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ thực hiện việc phục hồi hoặc cài đặt lại bất kỳ chương trình hay dữ liệu nào ngoài phần mềm và/hoặc giao diện được FingerTec cài đặt trong khi sản xuất Sản phẩm FingerTec.
   
4.3 FingerTec sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại kinh doanh về mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, kinh doanh bị gián đoạn, mất quyền sử dụng hoặc bất kỳ thiệt hại kinh tế hoặc thương mại nào khác ngoài những vấn đề đã nói ở trên.
   
4.4 Giới hạn trách nhiệm này sẽ có hiệu lực ngay cả khi bạn đã thông báo cho FingerTec, hoặc đại diện được ủy quyền của FingerTec về khả năng xảy ra thiệt hại, ngay cả khi các khả năng đó có thể được đoán trước một cách hợp lý.
   
4.5 Trong trường hợp FingerTec xác định rằng thiệt hại hoặc hư hỏng tồn tại trong sản phẩm là không được bảo hành, Đại lý sẽ được liên lạc để xác định thiệt hại hoặc hư hỏng sẽ được sửa chữa có thu phí hay là sản phẩm sẽ được trả lại cho Đại lý ở tình trạng như khi được nhận. FingerTec sẽ không chịu phí vận chuyển, xử lý và/hoặc phí hải quan nào.
   
4.6 Các đại lý FingerTec chịu trách nhiệm trả lại tất cả các bộ phận/sản phẩm lỗi được bảo hành cho FingerTec Worldwide trong thời hạn tốt nhất là 3 tháng và tối đa là 5 tháng. FingerTec Worldwide có quyền tính phí đối với các đại lý nếu họ không trả lại các bộ phận đã nói sau thời hạn 6 tháng. Không trả lại các bộ phận lỗi đã quá thời hạn bảo hành cho FingerTec Worldwide.
 
Lưu ý cho người dùng cuối
Người dùng cuối phải gửi yêu cầu bảo hành của họ trực tiếp cho người mà họ đã mua sản phẩm như đại lý hoặc nhà phân phối FingerTec được ủy quyền.
Người dùng cuối và đại lý phải giữ biên nhận mua Sản phẩm FingerTec của họ làm bằng chứng mua hàng để yêu cầu bảo hành.
Trách nhiệm của mỗi người dùng cuối là đảm bảo rằng phần mềm của Sản phẩm FingerTec của họ được cập nhật.
Trước khi gửi một sản phẩm để yêu cầu bảo hành, Người dùng cuối/ Đại lý được đề nghị sao lưu toàn bộ dữ liệu hiện tại trong hệ thống FingerTec của họ. Điều này là do quá trình sửa chữa/thay thế theo yêu cầu bảo hành có thể phải gõ bỏ tất cả dữ liệu hiện tại để sản phẩm để chạy trơn tru. FingerTec sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc mất mát dữ liệu nào khỏi sản phẩm FingerTec trong quá trình yêu cầu bảo hành.
Trách nhiệm của mỗi người dùng cuối, theo quy định trên, là thanh toán chi phí vận chuyển và xử lý tất cả các sản phẩm FingerTec được gửi để sửa chữa/thay thế cho dù sản phẩm có được bảo hành hay không.
Người dùng cuối/đại lý nên đảm bảo rằng sản phẩm của họ được đóng gói đúng cách trước khi gửi nó cho FingerTec để đảm bảo không xảy ra hư hỏng cho sản phẩm trong khi vận chuyển.
Cập nhật lần cuối: 14/11/2014