Head
 
 
Perisian & SDK
Glossary
Para pembangun sistem sering ingin menjadikan FingerTec® serasi dengan aplikasi yang mereka hasilkan, justeru penyelesaian mereka dapat ditawarkan kepada pasaran yang pelbagai. Ada juga yang ingin memasukkan ciri biometrik kepada sistem yang mereka tawarkan agar mereka mampu mempromosikan produk mereka dengan lebih baik.

FingerTec® BioBridge SDK disediakan dengan format DLL dan ActiveX dan menyokong platform Windows 9x/2000/NT. BioBridge boleh dibangunkan dalam pelbagai persekitaran termasuk Visual Basic 6.0, Delphi 7.0, Visual C++. Microsoft.Net dan sebagainya.

FingerTec® BioBridge SDK 2.0 mampu menyambungkan sebarang sistem dengan pembaca FingerTec®cap jari dan SDK ini telah direka untuk memudahkan integrasi sistem. Dalam masa yang singkat, pembangun sistem akan dapat mengintegrasi semua siri FingerTec®dengan sistem mereka untuk menawarkan penyelesaian yang sempurna kepada para pelanggan.

Brochure Technical Tips
 
FUNGSI & KELEBIHAN
Kemampuan untuk menyambung semua siri FingerTec® (AC100, AC100 Plus, AC800, AC800 Plus, AC900 dan TA100) dengan komponen tunggal ActiveX
Kemampuan untuk menggunakan pembaca FingerTec® secara maksima
Pengurusan/Operasi Kawalan Pembaca
Pengurusan Data Am
Pengurusan Maklumat Pengguna
Pengurusan Maklumat Cap Jari Pengguna
Pengurusan Kumpulan Zon Masa
Pengurusan Data Salinan
Pengurusan Cakera Flash USB
SDK BioBridge menyokong platform Windows; untuk tujuan pembangunan, contoh kod sumber dalam Delphi 7.0 disediakan. Penggunaan komponen DLL dan ActiveX didemonstrasikan menggunakan program contoh SDK BioBridge.

Dokumen lengkap diberikan sebagai rujukan.

 
GAMBARAN KESELURUHAN SDK
 
APLIKASI DEMO
 
SENARAI FUNGSI
 
 Nota Penting:
SDK ini bukan untuk dijual. SDK ini hanya akan diberikan kepada pembangun sistem yang bercadang untuk mengintegrasikan penyelesaian mereka dengan pembaca FingerTec®. Tandatangan Perjanjian Ketakdedahan diperlukan untuk memperoleh SDK ini. Sila emel ke info@fingertec.com untuk maklumat lanjut.
copyright
Copyright © 2015 Timetec Computing Sdn. Bhd. Hak cipta terpelihara.