Head
 
 
Software & SDK
Glossary
นักพัฒนาระบบจะพบว่ามีไอเดียมากมายในการนำเครื่องอ่านล ายนิ้วมือ FingerTec® มาใช้ให้เหมาะกับก ารใช้งานในตลาดต่างๆ บางรายอาจจะอยากผนวกเอาคุณสม ับติในการ “สัมผัสด้วยมนุษย์” เข้าไปเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ โซลูชั่นเดิมที่มีอยู่และรวมเอาเครื่องอ่านลายนิ้วมือ FingerTec® เข้าไปเพื่อตลาดฉพาะของตน

FingerTec® BioBridge SDK มาในรูป DLL และ ActiveX และปัจจุบันสามารถใช้งานได้บน Windows 9x/ 2000/ NT ชุด SDK นี้ใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาหล ายแบบรวมทั้ง Visual Basic 6.0, Delphi 7.0, Visual C++, Microsoft.Net และอื่นๆ

FingerTec® BioBridge SDK 2.0 เป็นเครื่องมืออันทรงพลังซึ่งจะเป็นสะพา นเชื่อมระหว่างระบบ ต่างๆ เข้ากับเครื่องอ่าน FingerTec® SDK ผ่านการออกแบบ ทางวิศวกรรม ให้สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้อย่างราบรื่นและน ักพัฒนาระบบจะใช้เวลาเพียงไม่กีวันในกา FingerTec® ทุกรุ่นเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างกลม ได้โซ ลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ!

Brochure Technical Tips
 
ประกอบด้วยคุณสมบัต
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน FingerTec® ทุกรุ่น (AC100, AC100 Plus, AC800, AC800 Plus, AC900 และ TA100) โดยใช้คอมโพเนนท์ ActiveX เพียงหนึ่งคอมโพเนนท์
ความสามารถในการใช้งานเครื่องอ่าน FingerTec® ได้อย่างครบถ้วน
การจัดการ/การใช้งานการควบคุมอุปกรณ
การจัดการข้อมูลทั่วไป
การจัดการข้อมูลของผู้ใช้
การจัดการลายนิ้วมือของผู้ใช
การจัดการกลุ่มเขตเวลา
การจัดการการสำรองข้อมูล
การจัดการ USB flash disk
ในปัจจุบัน BioBridge SDK รองรับการใช้งานบนวินโดวส์ และมีตัวอย่างโปรแกรมใน Delphi 7.0 เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบ ตัวอย่างโปรแกรมใน BioBridge SDK จะช่วยแสดงการใช้งานคอมโพเน นท์ DLL และ ActiveX

มีเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและจัดทำมาอย่างดีเพื่อใช้ในการอ้างอิง

 
ภาพรวมของ SDK
 
แอพพลิเคชั่นสำหรับสาธิตการทำงาน
 
รายการฟังก์ชันต่างๆ
 
 หมายเหตุสำคัญ:
SDK นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับจำหน่าย SDK เป็นชุดพัฒนาระบบที่แจกให้นักพัฒนาระบบซึ่งต้องการผนวกโซลูชั่นของตนเ องเข้ากับเครื่องอ่าน FingerTec® หากต้องการรับ SDK จำเป็นต้องเซ็นข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ก่อน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ info@fingertec.com
copyright
© 2015 Timetec Computing Sdn. Bhd. สงวนลิขสิทธิ์