Head
 
 
Software & SDK
Glossary
Các nhà phát triển hệ thống tập trung đầy đủ các ý tưởng để làm cho hầu hết các đầu đọc của FingerTec® thích hợp với việc ứng dụng cho nhiều lĩnh vực ở nhiều thị trường khác nhau. Một vài trong số họ muốn kết hợp chặt chẽ với “yếu tố con người” thông qua việc mở rộng các giải pháp hiện có, tích hợp với các đầu đọc FingerTec® để phát triển sản phẩm của họ.

Bộ Kit Phát Triển Phần Mềm FingerTec® BioBridge dùng định dạng DLL và ActiveX và các cấu hình hỗ trợ Windows 9x/2000/NT. Nó chạy tốt trên nhiều môi trường bao gồm Visual Basic 6.0, Delphi 7.0, Visual C++, Microsoft.Net và …vv.

Bộ Kit Phát Triển Phần Mềm FingerTec® BioBridge 2.0 là công cụ mạnh như 1 cầu nối giữa bất kỳ hệ thống nào với đầu đọc FingerTec® Bộ Kit Phát Triển Phần Mềm là giải pháp tích hợp hệ thống thông suốt, và nó là cách duy nhất để các nhà phát triển hệ thống tích hợp tất cả các dãy sản phẩm đầu đọc của FingerTec® vào hệ thống của họ để cho ra đời những giải pháp hoàn hảo!

Brochure Technical Tips
 
CÁC ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH
Ability to connect all FingerTec fingerprint readers with one single ActiveX component.
Có khả năng phát huy tất cả các chức năng của các đầu đọc FingerTec®
Quản lý/vận hành các bộ phận điều khiển
Quản lý các dữ liệu chung
Quản lý thông tin người sử dụng
Quản lý dấu vân tay người sử dụng
Quản lý nhóm vùng thời gian
Quản lý các dữ liệu lưu trử (backup)
Quản lý ổ USB
Bộ Kit Phát Triển Phần Mềm BioBridge hiện tại hỗ trợ cấu hình Windows; các mã nguồn mẫu trong Delphi 7.0 được cung cấp nhằm mục đích phát triển. Việc sử dụng thành phần DLL và ActiveX chứng minh cho việc dùng các chương trình mẫu của Bộ Kit Phát Triển Phần Mềm BioBridge.

Cung cấp tài liệu hoàn chỉnh để tham khảo.

 
MÔ TẢ VỀ BỘ KIT PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
 
ỨNG DỤNG MẪU
 
CÁC CHỨC NĂNG
 
 
 
copyright
© 2015 Timetec Computing Sdn. Bhd. Mọi quyền được bảo lưu.