Fingerprint | Card Access Control And Time Attendance Solutions : FingerTec Worldwide
FingerTec
Remote Desktop
การสนับสนุนขับเคลื่อนโดย

มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่างที่อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายโดยทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น TeamViewer จีงเป็นวิธีการแก้ปัญหานี้!

TeamViewer ช่วยให้ทีมสนับสนุนทางเทคนิคของเราที่จะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลและมีความปลอดภัยในการตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขปัญหาในเวลาที่สั้นที่สุด

เราสามารถช่วยให้คุณผ่าน TeamViewer ไปที่:

  • ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งค่า TCMS V2
  • อัพเดท ซอร์ฟแวร์ ไปเป็นรุ่นล่าสุด
  • ตรวจสอบการกำหนดค่าเฟริมแวร์ของ FingerTec
  • ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของ FingerTec เพื่อที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มอย่างไร
ขั้นตอนที่  1
 

การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งกับ TCMS V2 หรือเชื่อมโยงไปยัง FingerTec และดาวน์โหลดเครื่องมือสนับสนุน Remote Desktop.

ขั้นตอนที่  2
 

ติดต่อเราได้ใน Skype หรือ อีเมล์

ขั้นตอนที่  3
 

เรียกใช้เครื่องมือสนับสนุน FingerTec Remote Desktop โดยเมื่อได้รับหมายเลข 9 หลักในคอลัมน์ ID ของคุณแล้ว จึงแจ้งหมายเลขให้กัทีมเทคนิค FingerTec

ขั้นตอนที่  4
 

ทีมสนับสนุนทางเทคนิค FingerTec จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: ข้ามขั้นตอนที่ 1 หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งมากับเครื่องมือสนับสนุน Remote Desktop