Head
 
 
Software & SDK
Glossary
 Software Language:
  • English • Arabic • Malay • Indonesian • Chinese • Thai • Spanish • Portuguese • Vietnamese • French • Russian • Farsi •
     German • Italian • Turkish
Trial Version Request
Tài liệu
User Manual
Video
Abridged manual
TCMS V2 Viewer, a simple utility to check attendance data is now available. With TCMS V2 VIewer, use Internet Browser to
  view and check for attendance data. Click here to view details.
 
[ Click to View Large ]
Một số đặc điểm nổi bật của TCMS V2
Cài đặt đầu cuối Quản lý người dùng Quản lý lịch làm việc

Đặt múi giờ Xem hồ sơ chấm công Quản lý báo cáo
Đầu ra dữ liệu tự xác định
Tải về dữ liệu và đồng bộ thời gian tự động
Lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu
Hiển thị quảng cáo
Giám sát chấm công và kiểm
soát vào ra
Trình xem web TCMS V2
Lưu ý:
Phần mềm TCMS V2 được cung cấp mỗi khi mua đầu cuối FingerTec
Hãy lấy Báo cáo mẫu TCMS V2 từ
http://www.fingertec.com/images/w_brochure/software-TCMSreport.html
Hãy xem video hướng dẫn cho TCMS V2 bằng cách đăng nhập vào
http://user.fingertec.com/user-vd-software.html
Yêu cầu phần tải về Phiên bản dùng thử từ
http://www.fingertec.com/trialversion/tcmsv2_index.php
copyright
© 2015 Timetec Computing Sdn. Bhd. Mọi quyền được bảo lưu.