ข้อกำหนดการใช้งาน
" เว็บไซต์ FingerTec มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ fingertec.com เป็นทรัพย์สินของ FingerTec จำกัด ทั่วโลกและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ"
FingerTec ให้ข้อมูลและวัสดุที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต แต่เพียงผู้เดียวสำหรับพวกเขาที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ FingerTec และผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีและข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทุน FingerTec คุณไม่ผูกขาดไม่สามารถโอนสิทธิการ จำกัด การเข้าถึงการใช้และแสดงเว็บไซต์นี้และวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ หากคุณพิมพ์หรือทำสำเนาของวัสดุที่เว็บไซต์นี้คุณจะต้องรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมดและประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในวัสดุที่เดิมบนสำเนาใด ๆ ดังกล่าว คุณอาจจะไม่ปรับเปลี่ยนวัสดุในเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง
คุณตกลงที่จะใช้ในเว็บไซต์ FingerTec เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในรูปแบบที่ไม่ละเมิดสิทธิของ จำกัด หรือยับยั้งคนอื่นใช้เว็บไซต์ FINGERTEC
 
ทุกคนที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ FingerTec ต้องอ่านและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เธอ
อาจจะไม่ได้หมายความว่าจะสา FingerTec คุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ;
อาจจะไม่บิดเบือนความจริงความสัมพันธ์กับ FingerTec;
อาจจะไม่ได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี FingerTec;
อาจจะไม่ได้ใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการค้า FingerTec FingerTec อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FingerTec
 
เนื้อหาเว็บไซต์ FINGERTEC รวมทั้งข้อมูลชื่อภาพ, รูปภาพ, โลโก้และไอคอนเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับระบบ FingerTec ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท (หรือกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม) มีให้ "ตามที่เป็น" และใน "เป็น ที่มีอยู่ "โดยไม่มีการรับรองใด ๆ หรือชนิดของการรับประกันใด ๆ รวมทั้งการรับประกันโดยนัยของการพึงพอใจในคุณภาพเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างยิ่งการไม่ละเมิดสิทธิ์เข้ากันได้, การรักษาความปลอดภัยและความถูกต้อง เนื้อหาของเว็บไซต์ FINGERTEC อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการปรากฏตัวของเนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่รับประกัน
 
ภายใต้สถานการณ์ที่จะ FingerTec ต้องระวางโทษสำหรับการใด ๆ ของการสูญเสียหรือความเสียหายต่อไป (ไม่ว่าจะสูญเสียดังกล่าวได้รับการมองเห็นอันใกล้ที่รู้จักกันหรืออื่น ๆ ) (ก) การสูญเสียข้อมูล (ข) การสูญเสียรายได้หรือผลกำไรที่คาดว่าจะ; (ค) การสูญเสียของธุรกิจ (ง) การสูญเสียโอกาส; (จ) การสูญเสียของค่าความนิยมหรือได้รับบาดเจ็บชื่อเสียง; (ฉ) การสูญเสียความเดือดร้อนโดยบุคคลที่สาม หรือ (ช) ทางอ้อมเป็นผลสืบเนื่องที่เป็นแบบอย่างพิเศษหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ FINGERTEC และข้อมูลที่มีอยู่ดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการดำเนินการ
 
เว็บ FINGERTEC เว็บไซต์อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ FINGERTEC มีการควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้และทำให้ไม่มีการเรียกร้องหรือการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับพวกเขา
 
การปฏิเสธความรับผิดออนไลน์
สารบัญออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดรวมอยู่ในนโยบายออนไลน์และทรัพยากรที่คล้ายกันในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นมุมมองที่ผ่านมา FingerTec และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่วันที่พวกเขาได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะที่เป็นสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งต้อง FingerTec เพื่อตอบสนองตามที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าและผู้ค้าปลีกของเราเอกสารไม่ควรสรุปเป็นความมั่นใจที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่พวกเขาควรจะถูกมองว่าเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวการแก้ไขเป็นครั้งคราว เมื่อทราบเหมือนกัน FingerTec ยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดในเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้มีความไม่ถูกต้องใด ๆ หรือการปรับปรุงอยู่เสมอหลังจากที่พวกเขาจะโพสต์ เอกสารดังกล่าวทั้งหมดที่ผลิต แต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้ข้อมูล เช่น FingerTec ไม่รับประกันแสดงว่าโดยนัยหรือตามกฎหมายโดยการโพสต์เอกสารเหล่านั้นหรือเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลบ
FingerTec อาจเนื่องในโอกาสเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ของออนไลน์หรือเอกสารที่คล้ายกันในเว็บไซต์นี้เพิ่มหรือลบแง่ของเอกสารดังกล่าวใด ๆ หรือลบหรือยกเลิกเอกสารดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในเวลาใดก็ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถ้ามีเราจะเผยแพร่เอกสารฉบับปรับปรุงใหม่ไปยังเว็บไซต์นี้และจะมีการปรับวันที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่พวกเขาตาม แต่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบอื่น ๆ ให้กับคุณ ก็จะแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายออนไลน์ทั้งหมดและเอกสารที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับคุณสถานการณ์บางครั้งมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานะของพวกเขา
อัพเดทล่าสุด: 27/04/2015